Alt
Poštovani, učešćem u ovom istraživanju dobijate 180 poena koje, kada skupite dovoljno poena, možete unovčiti. Samo je potrebno da se prijavite na naš panel - gde automatski dobijate još 100 poena za registraciju - i nastavite da učestvujete u našim budućim istraživanjima dok ne sakupite 1000 poena. 

1000 poena = 1000 dinara

Pred Vama se nalazi kratak upitnik kojim želimo da ispitamo neke pojedinosti vezane za kupovinu goriva za automobil. Bili bismo Vam zahvalni ukoliko biste nam odgovorili na nekoliko pitanja u vezi sa ovom temom. Anketa je anonimna, i podaci će se koristiti isključivo u istraživačke svrhe. Popunjavanje traje oko 10 minuta.